Фирма
 1. ВИК-СТРОЙ ЕООД
 2. 0878 177788
 3. vik_stroi@abv.bg
 4. гр.Смолян ул."Бузлуджа"7 офис 2Б
 5. строителство
 6. Изграждане,ремонт и подръжка на всички видове ВиК инсталации.

Фирмен каталог - 360 фирми

Виртуален офис на Еконт експрес

ВИП фирми

 • Продажба и сервиз на компютри, офис техника, зареждане на тонер касети. Магазин "БЕНИ КОМПЮТЪРС" - тел.0301/64488

Последни обяви

 • обява:
  ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ-Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми. След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,проц едурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност. Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуга. Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. Адвокатска Кантора investconsult Group тел:0897558320 0887189403 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  887189403
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ- Продажба на Фирма; Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката. Адвокатска Кантора "investconsult Group" тел:0897558320 0887189403 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  887189403
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  Продажба на Фирма- Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 0887189403 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  887189403
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  Продажба на Фирма- Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  897558320
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  Продажба на Фирма- КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 0876746035 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  876746035
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  INVESTCONSULT GROUP INC. Продажба на фирма със задължения-ООД ЕООД ЕАД АД СД-покупко- продажба на дружествени дялове и акции. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 0876746035 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  876746035
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  INVESTCONSULT GROUP INC.Изкупуване- Прехвърляне на фирма със задължения,финансови и юридически проблеми. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!! Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Прехвърлянето на търговско-акционерно дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 0876746035 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
  тел:
  876746035
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми. КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово- счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 0876746035 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
  тел:
  876746035
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!! КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово- счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката. Адвокатска Кантора "investconsult Group" централен офис гр.ПЛОВДИВ 4000 ул. "4-януари" №36 КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!! тел:0897558320 0876746035 Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investcon sultgroup.eu/
  тел:
  876746035
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
 • обява:
  INVESTCONSULT GROUP INC.-ПРОДАЖБА НА ФИРМА-Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения! Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата. Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще ви е изгодна.Процедурата е разрешена от търговски закон.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката. INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320 0876746035 http://www.investcon sultgroup.eu/ http://piadnes.run- bg.com/
  тел:
  897558320
  email:
  investconsultgroup@mail.bg
Mens Swimwear
best way to make money online
binary options affiliate
binary options
how to make money fast
how to make fast money
make money online now
Pkv Vergleich Online